ISSN 1338-0389

Enviropolícia obvinila maďarského občana za nelegálny dovoz nebezpečného odpadu starých autobatérií z Maďarska na Slovensko 

Prezídium PZ SR  |MM|  Vyšetrovateľ oddelenia Košice odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesol obvinenie 67-ročnému občanovi Maďarskej republiky L. E. z  prečinu neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302 Trestného zákona. Obvinený muž od začiatku roka 2018 vo svojom obydlí v Maďarsku zhromaždil takmer 300 kusov opotrebovaných olovených akumulátorov celkovej hmotnosti 4.700,- kg za účelom ich neskoršieho odovzdania do výkupu druhotných surovín.

Predmetný nebezpečný odpad následne dňa 28. 06. 2023 v ranných hodinách pomocou nákladného vozidla vyviezol z Maďarska na Slovensko, pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou Colného úradu Košice. Tá zistila, že ide o prevoz nebezpečného odpadu v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

Obvinený muž L.E. týmto konaním porušil medzinárodné a vnútroštátne právne predpisy upravujúce cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov. Z odborného vyjadrenia zabezpečeného pre účely vyšetrovania vyplynulo, že v prípade takmer 300 kusov opotrebovaných olovených akumulátorov ide o rozsah protiprávneho konania vyčíslený na 3.700,- EUR.

Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. 

Polícia upozorňuje občanov a aj podnikateľskú verejnosť, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, nakoľko takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...