ISSN 1338-0389

Počas policajnej akcie ,,Aktívny štít“ zameranej na priestory železničných staníc a ich okolia zaznamenala polícia za 24 hodín 76 priestupkov.

Prezídium PZ SR |MM| Policajný zbor SR sa zapája do medzinárodných policajných akcií, ktoré pravidelne organizuje RAILPOL – Európska asociácia železničných polícií. Cieľom tohtoročnej je „boj proti terorizmu v železničnom sektore“. Na Slovensku prebiehala pod názvom „Aktívny štít“ od 7,00 h dňa 29. júna 2023 do 7,00 h dňa 30. júna 2023.

Hliadky polície preventívne pôsobili v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy pričom sa zamerali na vyhľadávanie výbušnín nachádzajúcich sa v obvode železničných dráh, na pátranie po osobách a veciach, zisťovanie protiprávneho konania cestujúcich, zamestnancov železničných spoločností a iných osôb vo vlakoch osobnej prepravy, v priestoroch železničných staníc a ich blízkom okolí. Súčasťou policajnej akcie boli aj kontroly zamerané na predchádzanie krádežiam majetku cestujúcich a na odhaľovanie nelegálnej migrácie.

Policajnú akciu zabezpečovalo 137 príslušníkov Policajného zboru služby železničnej a poriadkovej polície , ktorí za 24 hodín skontrolovali 295 osôb, 256 vlakov osobnej prepravy a 46 vlakov nákladnej prepravy. Taktiež bolo vykonaných 191 kontrol na železničných staniciach a 15 kontrol úschovní batožín. Služobnými psami bolo skontrolovaných 209 úschovných skriniek. Zákon porušilo 33 osôb, ktoré sa dopustili protiprávneho konania tým, že prechádzali cez koľaje na miestach, kde je to zakázané.

Počas policajnej akcie bolo riešených 76 priestupkov, v blokovom konaní boli uložené pokuty v celkovej výške 1100 eur. Vypátrané boli tri veci a jedna osoba. Najčastejším dôvodom riešenia priestupku bolo, že osoby prechádzali cez dráhu mimo určeného priestoru priechodu alebo priecestia, alebo vstúpili do iného priestoru neprístupného verejnosti označenom zákazom vstupu.

Keďže potreba preventívnych aktivít so zameraním na bezpečnosť v obvode železničných dráh je stále aktuálnou témou, budú sa podobne zamerané policajné akcie realizovať aj v budúcnosti.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...