ISSN 1338-0389

Rodičom policajtov, hasičov a záchranárov bude vyplatený rodičovský dôchodok

MV SR |MM|  Prvým júlom 2023 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorý umožňuje rodičom policajtov, hasičov a horských záchranárov vyplácať rodičovský dôchodok.

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, výsluhových a invalidných výsluhových dôchodkov po dovŕšení dôchodkového veku.

K priznaniu rodičovského dôchodku policajti, hasiči i horskí záchranári (aktívni aj bývalí príslušníci) musia podať vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Všetky podrobnosti nájdete TU

Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti budúcich poberateľov rodičovského dôchodku upozorňuje, že o priznaní tohto druhu sociálnej dávky sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...