ISSN 1338-0389

Včielky hľadali kráľovnú

Roj včiel usadený na strome pri Slovenskej sporiteľni na ulici M.R. Štefánika, dnes popoludní  asi na hodinu bol dôvodom, prečo chodci obchádzali časť chodníka popri banke. Včielky uleteli z úľa a tak ich bolo potrebné nalákať späť za kráľovnou matkou do prenosného úľa.

Našťastie boli poslušné nielen včielky, ale aj chodci v záujme konfliktu s poletujúcimi včelami, časť chodníka radšej obišli.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...