ISSN 1338-0389

Zatvorenie stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície PZ

Prezídium PZ SR  |MM|  V dňoch 11. až 30. septembra 2023 úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru zatvára stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ z dôvodu nutnosti plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s uvedeným však naďalej budú na OCP PZ vybavované nasledovné skupiny cudzincov:

  1. študenti, ktorí nastupujú do 1. ročníka stredných alebo vysokých škôl a už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
  2. žiadatelia o národné víza v záujme SR, ktorí už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
  3. žiadatelia o dočasné útočisko na území SR.

Všetci ostatní cudzinci, ktorí už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému, a existujú u nich dôvody osobitného zreteľa, kedy bude nevyhnutné podať žiadosť o pobyt alebo o nový doklad o pobyte, môžu emailom požiadať príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície o udelenie výnimky na podanie žiadosti. Inak sa budú musieť znovu objednať cez online rezervačný systém na nové termíny. Pôvodné termíny si nemusia osobitne rušiť, urobí sa tak automaticky.

Dávame do pozornosti, že prípadné uplynutie platnosti pobytu počas plánovaného uzavretia oddelení cudzineckej polície PZ nie je dôvodom na obavy, nakoľko podľa ustanovenia § 131k ods. 1 zákona o pobyte cudzincov, sa platnosť pobytu automaticky predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

V prípade, ak nedôjde k poklesu nelegálnej migrácie po 30. septembri 2023, budeme verejnosť včas informovať o ďalších opatreniach.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...