ISSN 1338-0389

Vodiči nákladných vozidiel nad 12 ton pozor! Nerešpektovanie zákazu v Šoporni môže mať následky

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja / Počas rekonštrukcie mosta M2255 cez potok Jarčie v obci Šoporňa na ceste II/573 bolo vybudované dočasné mostné provizórium, ktoré prevádza premávku povedľa pôvodného mostného objektu.

Doprava je vedená striedavo jednosmerne riadená prenosnou svetelnou signalizáciou a je určená pre osobné automobily a autobusy, kvôli zamedzeniu ekonomických a časových nákladov.

Mostné provizórium nie je dimenzované pre nákladnú dopravu nad 12t a doprava pre ne je vedená po obchádzkovej trase na cestách I., II. triedy a rýchlostnej ceste.

Napriek dopravnému značeniu sa ťažká nákladná doprava stále na premostení vyskytuje a poškodzuje vybudované premostenie, rovnako ako cestu pred a za mostom.

Pokiaľ sa nákladná doprava nad 12t bude na premostení aj naďalej objavovať, budeme nútení z bezpečnostných dôvodov premostenie úplne uzavrieť až do ukončenia rekonštrukčných prác.

Vyzývame preto vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie a používali obchádzkové trasy im určené.

zdroj: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Fb

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...