ISSN 1338-0389

Zásahová činnosť jednotiek HaZZ v Trenčianskom kraji v mesiaci máj

KR HaZZ Trenčín |MM|  V priebehu mesiaca máj 2023 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 252 výjazdov.

Z tohto počtu bolo najviac t.j. 90 technických zásahov. Nasledovalo 72 výjazdov k dopravným nehodám, 59 výjazdov k požiarom a 16 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 15 požiarno-previerkových cvičení.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za mesiac máj vyčíslené na 371.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 498.000 EUR.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...