ISSN 1338-0389

Lovci lebiek opäť v akcii: Zadržali Srba, ktorý sa skrýval pred nemeckým súdom na Slovensku

Prezídium PZ SR |MM| Príslušníci cieľového pátrania NCODK P PZ vykonávali cieľové pátranie po hľadanej osobe Skendera S., občana Srbska.

Zadržaný páchal v Nemecku rozsiahlu majetkovú trestnú činnosť na základe ktorej súd v Nemecku vydal na hľadaného Európsky zatýkací rozkaz pre trestný čin krádeže vlámaním v rámci organizovanej skupiny.

Policajti získali operatívne informácie o pohybe a pobyte hľadanej osoby, na základe ktorých v meste Košice vykonali operatívne previerky, kde sa podarilo ustáliť pohyb hľadanej osoby ako aj osobné motorové vozidlo, ktoré hľadaný používal a následne príslušníci oddelenia cieľového pátrania v súčinnosti s príslušníkmi PPÚ KRPZ Košice vykonali v Košiciach služobný zákrok pri ktorom zadržali hľadanú osobu.

Sudca Krajského súdu v Košiciach vzal zadržaného do vydávacej väzby a v priebehu niekoľkých dní bude vydaný do Nemecka na trestné stíhanie.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...