ISSN 1338-0389

Požiar unimobunky v Dolnom Trhovišti

KR HaZZ Trnava |MM|  Dňa 20. júla 2023 po 15-tej hodine bol spozorovaný požiar jednoduchej stavby – unimobunky v obci Dolné Trhovište, okres Hlohovec.

Unimobunka bola umiestnená na voľnom priestranstve. Po jej pravej strane sa nachádzalo kukuričné pole a po ľavej zasa oplotenie a záhrada. Likvidácia požiaru 3 prúdmi prebehla sa súčasného vynášania pneumatík a iného odpadu z horiaceho objektu. Nedbalostným a neopatrným správaním vznikla majiteľovi škoda vo výške 1 500 €.

Pri udalosti neprišlo k zraneniam. Na mieste zasahovali hasičské jednotky z Piešťan a Trnavy spolu s Dobrovoľnými hasičskými zbormi mesta Leopoldov a Trnava. Pri udalosti neprišlo k žiadnemu zraneniu.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...