ISSN 1338-0389

Požiar lokomotívy na stanici v Trnave

KR HaZZ Trnava |MM|   Dňa 17. júla 2023 pred 23-tou hodinou bol spozorovaný požiar železničnej lokomotívy na stanici v Trnave.

Vodič  do príjazdu hasičskej jednotky z Trnavy odpojil trolejové vedenie a uzemnil vlak. Taktiež vykonal aj evakuáciu cestujúcich. Na likvidáciu požiaru boli nasadené 4 kusy ručných hasiacich prístrojov. Na odvetranie zadymeného priestoru vlaku bola nasadená pretlaková ventilácia. Po uhasení požiaru sa vykonal prieskum termovíznou kamerou, ktorý preukázal požiar technického zariadenia v rušni.

Pri udalosti neprišlo k zraneniu. Predbežná škoda na vlaku bola odhadnutá na sumu 3 000 €. Hasičom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote 12 000€.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...