ISSN 1338-0389

Požiar suchého porastu v obci Lehnice

KR HaZZ Trnava |MM|  Včera (17. júl 2023) pred 15-tou hodinou zasahovali hasiči z Dunajskej Stredy pri požiari suchého a trávnatého porastu v obci Lehnice, okres Dunajská Streda.

Plamene sa rozšírili na plochu 60×40 metrov a zasiahli i uskladnené pneumatiky. Tie následne zapríčinili silné zadymenie okolia. V čase príchodu hasičov už na mieste udalosti zasahovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Lehnice. V blízkosti požiaroviska sa nachádzali i ďalšie horľavé materiály a staré opustené budovy. Hasenie požiaru prebehlo za použitia 2„C“ prúdov. Za súčasnej likvidácie prebehol aj monitoring okolitých budov, avšak k rozšíreniu požiaru do ich vnútorných priestorov neprišlo. Po uhasení požiaru boli menšie lokálne ohniská rozhrabané pomocou jednoduchých vecných prostriedkov 1 prúdu. Predbežná príčina vzniku požiaru bola stanovená ako nedbalosť a neopatrnosť dospelých.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...