ISSN 1338-0389

Obžalovaný prokurátor. Žiadal 100 000 Eur úplatok

Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR |MM|   Prokurátor ÚŠP GPSR dňa 14. 7. 2023 podal obžalobu na obvineného JUDr. B. P. pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. b) Trestného zákona za skutok spočívajúci v tom, že obvinený mal žiadať od Mgr. E. M., úplatok vo výške 100.000 EUR za to, že ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vykonávajúci dozor nad dodržiavaním zákonnosti v konkrétnej trestnej veci zabezpečí kladné rozhodnutie iných prokurátorov v prospech Mgr. E. M. a následne aj sám rozhodne v jeho prospech, čím JUDr. B. P. mal konať v rozpore so základnými povinnosťami prokurátora.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...