ISSN 1338-0389

Úkladná vražda v Dubnici nad Váhom

Prezídium PZ SR |MM|  TÍM KOLEGOV Z ODBORU ZÁPAD NAKA ĎAKUJE širokej verejnosti. Všetkým tým, ktorí zareagovali na výzvu o pomoc pri hľadaní svedka. Možno práve vďaka Vášmu zdieľaniu, zareagovali viacerí svedkovia, ktorí môžu prispieť k ozrejmeniu okolností spáchania daného skutku.

Dňa 30.06.2023 vyšetrovateľ NAKA P PZ v danej veci vzniesol obvinenie osobe Ján M. za spáchanie obzvlášť závažného zločinu Úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c, písm. e) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. c) Trestného zákona a § 140 písm. f) Trestného zákona. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony, nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...