ISSN 1338-0389

Za protiprávny výrub 71 stromov polícia navrhla obžalovať muža z okresu Trebišov

Prezídium PZ SR |MM| Enviropolicajti oddelenia Košice odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ podali návrh na podanie obžaloby na obvineného 64-ročného muža J.B. z okresu Trebišov pre prečin porušovania ochrany stromov a krov podľa § 306 Trestného zákona v súbehu s prečinom krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Obvinený muž v marci tohto roka v obci Borša na pozemku nachádzajúcom sa v 2. stupni ochrany prírody a krajiny protiprávne a bez príslušných povolení vykonal výrub 71 stromov.

Celková spoločenská hodnota vyrúbaných drevín druhu dub letný (Quercus robur), vŕba biela (Salix alba) a topoľ biely (Populus alba) bola vyčíslená na viac ako 70-tisíc eur. Časť z týchto vyrúbaných stromov v množstve viac ako 12 m³ si páchateľ prisvojil.

  Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin v značnom rozsahu.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že výruby stromov a krov sú upravené právnymi predpismi a nie je možné ich vykonávať svojvoľne. V prípade porušenia právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva alebo právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny protiprávnym výrubom stromov alebo krov alebo ich poškodením, sa osoba ktorá takto konala dopustí – v závislosti od rozsahu protiprávneho konania: priestupku, správneho deliktu alebo aj trestného činu.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...