ISSN 1338-0389

Oceňovanie príslušníkov HaZZ Trenčianskeho kraja

KR HaZZ Trenčín |MM|   Dňa 6. júna, sa počas  otváracieho ceremoniálu XXV. ročníka krajskej súťaže v hasičskom športe, konalo slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji.

Pri príležitosti sviatku svätého Floriána – patróna hasičov boli za dlhoročný príkladný a zodpovedný výkon štátnej služby a osobný podiel na dosahovaní mimoriadnych služobných výsledkov v Hasičskom a záchrannom zbore ocenení vybraní príslušníci HaZZ Trenčianskeho kraja. Počas slávnostného aktu boli mimoriadne povýšení piati príslušníci HaZZ, medailou druhého stupňa boli ocenení siedmi a medailou tretieho stupňa dvanásti príslušníci Hasičského a záchranného zboru Trenčianskeho kraja.

Do vyššej hodnosti boli mimoriadne povýšení:

npráp. Radovan Beták, OR HaZZ v Trenčíne, do hodnosti ppor.

npor. Marián Rác, OR HaZZ v Trenčíne, do hodnosti kpt.

npor. Marián Janiga, OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom, do hodnosti kpt.

npor. Marián Žitňanský, OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom, do hodnosti kpt.

npor. Jozef Krausko, OR HaZZ v Prievidzi, do hodnosti kpt.

 

Medailou za službu v Hasičskom a záchrannom zbore II. stupňa boli ocenení:

mjr. Ing. Jaroslava Lechová, OR HaZZ v Bánovciach nad Bebravou

npor. Ján Šutiak, OR HaZZ v Bánovciach nad Bebravou

mjr. Ing. Marián Mitošinka, OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom

npor. Roman Knápek, OR HaZZ v Partizánskom

kpt. Bc. Ondrej Gajdoš, OR HaZZ v Považskej Bystrici

por. Jozef Jakubík, OR HaZZ v Považskej Bystrici

npor. Bc. Milan Juríček, OR HaZZ v Považskej Bystrici

 

Medailou za službu v Hasičskom a záchrannom zbore III. stupňa boli ocenení:

mjr. Ing. Radovan Dudák, KR HaZZ v Trenčíne

mjr. Bc. Alena Cagalová, OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom

npráp. Ivan Kišoň, OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom

npráp. Bc. Ivan Pálenik, OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom

práp. Bc. Juraj Junas, OR HaZZ v Partizánskom

por. Vladimír Gašpar, OR HaZZ v Považskej Bystrici

mjr. Ing. Jozef Keblušek, OR HaZZ v Považskej Bystrici

pplk. Ing. Jakub Lörinc, OR HaZZ v Považskej Bystrici

ppor. Marek Veselovský, OR HaZZ v Považskej Bystrici

práp. Branislav Gazdík, OR HaZZ v Prievidzi

mjr. Ing. Igor Mihálka, OR HaZZ v Prievidzi

práp. Branislav Pračko, OR HaZZ v Prievidzi

 

Srdečne gratulujeme

 

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...