ISSN 1338-0389

Motorkári z celej Európy aktuálne obsadili západné Slovensko. Polícia tu dohliada na bezpečnosť

V dňoch 03. a 04. 06. 2023 sa v priestoroch rezortu X-BIONIC Sphere Šamorín uskutoční športové podujatie Spartan Race a v rovnakom termíne budú mať stretnutie aj motorkári v rámci Medzinárodného podujatia Hells Angels MC World Run 2023. Tí budú ubytovaní v hoteli v blízkosti športového podujatia. Polícia sa na tieto podujatia pripravila už v predstihu, a preto už v najbližších dňoch bude môcť verejnosť stretnúť v uliciach obce viac policajtov.

Z dôvodu zvýšeného pohybu zahraničných účastníkov oboch podujatí, ktoré budú mať vplyv nielen na samotnú dopravu, ale aj na chod viacerých prevádzok a život občanov v meste, ubezpečujeme občanov a návštevníkov, že polícia aj v spolupráci s vedením mesta a ďalšími zainteresovanými stranami, pristupuje zodpovedne a pre zvýšenie bezpečnosti posilní výkon služby a zvýši prítomnosť policajných hliadok v meste a aj v jeho okolí.

Do bezpečnostných opatrení sme po zvážení všetkých bezpečnostných rizík vyčlenili potrebný počet policajtov, ktorí budú dohliadať na verejný poriadok a tiež budú vykonávať potrebné úkony smerom k občanom, aby sme dokázali v prípade potreby včas a efektívne zasiahnuť a upokojiť situáciu v meste tak, aby nedošlo ku škodám na majetku alebo k iným protiprávnym konaniam.

Vzhľadom na to, že vláda Slovenskej republiky rozhodla, že Slovenská republika môže zaviesť dočasné kontroly hraníc s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou, Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách, sme pripravení túto možnosť využiť v prípade, ak si to vyžiada situácia na základe operatívnych informácií.

Od dnešných skorých ranných hodín dohliadajú policajti poriadkových jednotiek útvarov v pôsobnosti Polícia SR – Bratislavský kraj a Polícia SR – Trnavský kraj na bezpečnosť obyvateľov a aj návštevníkov Bratislavy či Šamorína.

Prípady narušenia verejného poriadku v nadväznosti na prítomnosť účastníkov známeho motorkárskeho klubu sme doposiaľ nezaznamenali.

V prípade, ak by boli občania svedkami protiprávneho konania, vyzývame ich, aby nás bezodkladne kontaktovali na bezplatnej linke 158.

zdroj: Polícia SR

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...