ISSN 1338-0389

HYBRIDNEHROZBY.SK – toto je nový web, kde nájdete všetko (nielen) o hoaxoch

Hoaxy a podvody – Polícia SR |MM|  Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR (CBHH) spustilo novú webstránku www.hybridnehrozby.sk.

Cieľom webu je poskytovať širokej aj odbornej verejnosti komplexné informácie o problematike hybridných hrozieb a súvisiacich témach. Spustenie webstránky je tiež súčasťou kampane HOAXY SA NA MŇA NELEPIA, ktorá aktuálne prebieha.

Zámerom bolo vytvoriť jeden portál, kde budú dostupné všetky základné informácie o danej problematike. Na webe http://www.hybridnehrozby.sk návštevníci nájdu:

➡ najnovšie analýzy z oblasti hybridných hrozieb, ako aj definície hlavných pojmov;
➡ články zamerané na tému hybridných hrozieb, základné zdroje spolu s odkazmi na dôležité organizácie zamerané na túto oblasť;
➡ vzdelávacie zdroje, ktoré pomôžu zvýšiť povedomie o tejto problematike v rámci verejnej správy a u širokej verejnosti;
➡ online kvíz znalostí o hybridných hrozbách;
➡ ukážky úspešných komunikačných kampaní;
➡ informácie o projekte „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“ a jeho partneroch.

Samostatná časť webstránky je venovaná kampani #TransparentneVolby2023, ktorú spustil rezort vnútra za účelom poskytovať verejnosti všetky potrebné informácie o voľbách.

O práci Centra boja proti hybridným hrozbám sa môžete dozvedieť aj na sociálnej sieti Twitter: @CBHH_SK.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...