ISSN 1338-0389

Pomôžte polícii odhaliť páchateľa, ktorý sa zbavil azbestového odpadu

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru prosia verejnosť o pomoc pri odhalení páchateľa.

Vyšetrovateľ enviropolície vedie trestné konanie vo veci prečinu neoprávnené nakladanie s odpadmi. Zatiaľ neznámy páchateľ mal v presne nezistenom čase, najneskôr do 27. 06. 2023, v obci Malacky popri železničnej trati Malacky – Veľké Leváre, v žel. km. 25,805, koľaj č. 2 na pozemku reg. „C“ parcelným číslom 1218/8, uložiť bez súhlasu vlastníka stavebný materiál obsahujúci azbest v množstve približne 1,26 tony.

Náklady na odstránenie tohto odpadu z miesta, na ktorom sa nachádza, a ktoré na jeho uloženie nebolo určené, by predstavovalo na základe odborného vyjadrenia cenu vo výške takmer 1 400 eur.

Ak ste v tom čase videli niečo podozrivé a máte k prípadu relevantné informácie, ktoré nám pomôžu zistiť totožnosť páchateľa, dajte nám vedieť mailom na enviropolica@minv.sk alebo zavolajte na číslo 09610 50 425.

Za pomoc a spoluprácu vopred ďakujeme.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...