ISSN 1338-0389

Fakultná nemocnica Trnava má nové kliniky

Fakultná nemocnica Trnava od 1. 9. zriadila tri nové kliniky a v spolupráci s univerzitami vymenovala nových prednostov kliník.

🔹Neurologickú kliniku FN Trnava a SZU povedie nový prednosta MUDr. Georgi Krastev, PhD.
🔹Urologickú kliniku FN Trnava a SZU a TU povedie nový prednosta MUDr. Marián Cvik, PhD.
🔹Dermatovenerologickú kliniku FN Trnava a SZU povedie nový prednosta doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH.

Novým prednostom prajeme v ich funkčnom období veľa úspechov v rozvoji jednotlivých kliník v prospech pacientov.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...