ISSN 1338-0389

Nelegálna migrácia: Čo sa deje so zadržanými migrantmi na Slovensku?

Prezídium PZ SR |MM| Policajný zbor vo vzťahu k zadržaným migrantom môže podľa zákona postupovať nasledovne:

Každý zadržaný migrant je preverený v databázach a systémoch. Každý zadržaný migrant je stotožnený. Na tento účel polícia používa národné i nadnárodné databázy. Polícia musí vedieť, koho zadržala a z ktorej krajiny pochádza.

PO TOMTO KROKU MÁ POLÍCIA DVE MOŽNOSTI

Možnosť A
➡ Ak ide o migranta, ktorý nepochádza zo Sýrie, tak polícia vydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení.
➡ Ak takýto migrant má platný cestovný doklad, polícia mu určí lehotu, dokedy musí opustiť územie Slovenskej republiky.
➡ Ak takýto migrant nemá cestovný doklad, je zaistené v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov a jeho vyhostenie fyzicky zabezpečí polícia.

Možnosť B
➡ Ak ide o migranta, ktorý pochádza zo Sýrie, tak podľa medzinárodného práva ho Slovenská republika nemôže vyhostiť pre nebezpečný stav v jeho domovskej krajine.
➡ Takýto migrant dostane doklad na dočasné zotrvanie na území Slovenskej
republiky do doby, kedy bude situácia v jeho domovskej krajine bezpečná.
➡ Je nutné opätovne zdôrazniť, že migranti nemajú záujem o zotrvanie na území Slovenskej republiky a opúšťajú ju.
➡ Česká polícia migrantov zo Sýrie zadržiavala, avšak české súdy jej konanie uznali za nesúladné s medzinárodným právom, a preto ani ona už k takýmto krokom nepristupuje.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...