ISSN 1338-0389

Ďalší transfer cudzincov do Bulharska

Prezídium PZ SR |MM| Dnes, 28. 8. 2023, boli útvarom policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov v súčinnosti s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odovzdaní ďalší desiati štátni občania Afganistanu a Sýrie do Bulharskej republiky.

Bulharská republika prevzala zodpovednosť za konanie o udelení azylu týmto štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa na území EÚ zdržiavajú neoprávnene, bez cestovných dokladov a požiadali o udelenie azylu.

V tomto prípade ide o ďalší úspešný transfer cudzincov v rámci tzv. dublinského konania medzi členskými krajinami EÚ, na ktorom sa podieľajú organizačné zložky služby hraničnej a cudzineckej polície v spolupráci s dublinským strediskom Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dublinské transfery predstavujú jednu z foriem návratovej politiky štátnych príslušníkov tretích krajín.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...