ISSN 1338-0389

Obchádzka rozpadajúceho sa už uzatvoreného mosta ponad železnicu spôsobuje nadmerné opotrebovanie ďalších ciest

Sereď /  Keď sme pred asi tromi mesiacmi upozorňovali na to, že obchádzková trasa pre vodičov obchádzajúcich uzatvorený nadjazd ponad železnicu v Seredi bola vytýčená po značne rozbitej komunikácii, upozorňovali sme len na stav nadjazdu ponad rýchlostnú komunikáciu R1, ktorý už v danom čase bol označený dopravným značením Pozor! Nerovnosti na ceste! Dnes je pochopiteľne v ešte výrazne horšom stave.

Čítajte tu:

Rozpadajúci sa most okamžite uzatvorili a premávku presmerovali na druhý, ktorého vozovka je v obdobnom stave

Tí, čo obchádzajú uzatvorený most ponad železnicu cez Dolnú Stredu a po Cukrovarskej ulici, veľmi dobre poznajú stav komunikácie a nepochybne pociťujú jeho výrazné zhoršenie práve od uzatvorenia nadjazdu. Je to prirodzené, keďže hustota dopravy na tomto príjazde do mesta sa zvýšila pravdepodobne následkami.

Najmä príjazd do mesta od Dolnej Stredy začína byť v stave, kedy sa vodiči snažia jamy a terénne nerovnosti obísť manévrami, na ktoré sme zvyknutí skôr v menej rozvinutých krajinách mimo Slovensko.

Ak nepríde k rekonštrukcii predmetnej komunikácie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou za obdobie uzatvorenia nadjazdu prestane byť táto cesta pre moderné osobné autá s nízkym profilom zjazdnou. Je otázkou času, kedy si poškodení vodiči začnú u vlastníka komunikácie uplatňovať náhrady za poškodené súčasti áut, prípadne kedy na uhýbacie manévre doplatí iný vodič, alebo cyklista.

Ak bude pristúpené k výraznejšej rekonštrukcii cesty, nateraz ťažko predpokladať kade bude vytýčená obchádzková trasa obchádzkovej trasy a aké ďalšie náklady budú občanom spôsobené.

Problémom na Slovensku evidentne je rozložená správa rôznych druhov komunikácií medzi veľa subjektov. Tieto medzi sebou pravdepodobne nekomunikujú buď vôbec alebo komunikujú nedostatočne a tak k anomáliám tohto typu, na ktoré doplatí v konečnom dôsledku vodič a občan, dochádza často.

Najnovšie je vidieť, že zúfalého stavu vozovky si je zodpovedný aj správca, keďže skutočne veľká premávka nebezpečná jama je už označená prenosným dopravným značením. Budú pribúdať ďalšie?

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...