ISSN 1338-0389

Žiadna otrávená krupica z Ukrajiny na slovenských pultoch nie je, žiadna tu ani nebola

Hoaxy a podvody – Polícia SR |MM|  Facebookový účet „Simona Domová“ zverejnil šokujúcu správu o tom, že otrávené potraviny z Ukrajiny sú hrozbou. V popise konkrétne uvádza, že obľúbené detské jedlo obsahuje nebezpečné toxíny a cituje Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, ktorá na svojej stránke tiež uvádza:

„identifikovala nevyhovujúci výrobok kukuričnej krupice. Vzorka výrobku, ktorá bola analyzovaná, prekročila povolené limity mykotoxínu deoxynivalenolu“.

Hoax: https://www.facebook.com/100093273457714/posts/156575030794945/?app=fbl

AKO JE TO S KRUPICOU Z UKRAJINY?

Oslovili sme priamo Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, aby nám vysvetlila, čo bolo na danej krupici problematické, a či ju ešte dostať na pultoch:
Odpovedá nám MVDR. Zuzana Büchlerová:

AKO PREBIEHA PROCES KONTROLY?

Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonávajú 100% kontrolu dovážaných potravín a surovín z obilia. Pred uvoľnením na trh sa pri každej zásielke vykoná dokladová, identifikačná a fyzická kontrola spojená s úradným odberom vzorky. Po vykonaní odberu vzorky inšpektor RVPS uloží úradné opatrenie na pozastavenie zásielky do získania výsledkov laboratórnych analýz. Ak analýza preukáže že, vzorka spĺňa parametre pre zdravotnú bezpečnosť, zásielka je prepustená do voľného obehu.

AKO TO BOLO V PRÍPADE KRUPICE Z UKRAJINY?

Pri nevyhovujúcej kukuričnej krupici z Ukrajiny bol použitý uvedený postup a krupica nebola uvedená a uvoľnená na trh a bola zlikvidovaná v zmysle platných predpisov.
K tomuto prípadu je nutné dodať, že krupica nebola otrávená, ako naznačuje príspevok, ale obsahovala mykotoxín deoxynivalenol nad povolené množstvo. Táto látka je produktom plesní, ktoré sa bežne vyskytujú na rastlinách. Prekročenie limitu býva spôsobené zvýšenou vlhkosťou produktu, časté zistenia bývajú v prípade vlhkého počasia v čase zberu.

KRUPICA NIE JE NA TRHU

Na svojej stránke jasne uvádzajú, že „Predmetný tovar nebol uvoľnený do režimu „voľný obeh“ a bol v celom dodanom množstve zlikvidovaný“. Autorka príspevku nielen že klamala, že krupica bola otrávená, ale aj o tom, že nás môže stále otráviť. Už aj zo zdroja, z ktorého vychádzala, je jasné, že na trhu nie je – https://www.svps.sk/potraviny/info-2023-08-07.asp

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...