ISSN 1338-0389

Len 12 ročného chlapca mala zbiť skupinka tínedžerov. Polícia sa bitkami intenzívne zaoberá

KR PZ Trnava |MM| Polícia intenzívne rieši incident medzi mladými ľuďmi v meste Hlohovec, po ktorom sa na sociálnej sieti začal šíriť príspevok o dobitom chlapcovi.

UDALOSŤ RIEŠIME AKO VÝTRŽNÍCTVO

Hlohovskí policajti prijali trestné oznámenie 12 ročného chlapca za prítomnosti jeho matky, ktorého mala zbiť skupina tínedžerov.

Incident medzi mladíkmi polícia preveruje v súvislosti s trestným činom výtržníctva. V súčasnosti policajti vykonávajú prvotné úkony a pracujú na stotožnení všetkých zúčastnených osôb. Zároveň preverujú všetky informácie o prípadnej spojitosti aktérov incidentu aj s predchádzajúcimi bitkami v Hlohovci.

Policajti posilnili v uliciach mesta Hlohovec výkon služby a vo zvýšenej miere monitorujú oblasti, kde sa koncentruje miestna mládež. Pri riešení problému spolupracujeme aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestskou políciou Hlohovec.

MLADÍ BITKÁRI POZOR

V súvislosti s konaním mladistvých osôb upozorňujeme, že za svoje konanie sú dovŕšením 14.roku života trestno-právne zodpovedné osoby.

To znamená, že aj mladistvé osoby je možné za protiprávne konanie odsúdiť a uložiť im primeraný trest.

Mladistvému podľa Trestného zákona možno uložiť tieto tresty:
▪️trest povinnej práce,
▪️peňažný trest,
▪️trest prepadnutia veci,
▪️trest zákazu činnosti,
▪️trest vyhostenia,
▪️trest odňatia slobody.

Okrem toho už nebudú mať čistý register trestov, čo v prípade úmyselných trestných činov násilnej povahy môže mať zásadný vplyv na ich budúci život, napr. aj pri výbere povolania.

Foto zdroj: internet

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...