ISSN 1338-0389

Polícia varuje pred praním špinavých peňazí – pozor, môžete byť spolupáchateľom

Prezídium PZ SR |MM|  Polícia apeluje na občanov, aby boli pri poskytovaní osobných údajov či prístupových práv k bankovým účtom nanajvýš obozretní. Neverte neznámym osobám, ktoré sľubujú nezištnú pomoc. V opačnom prípade hrozí, že sa svojim konaním stanete nielen obeťou trestného činu, ale aj spolupáchateľom pri páchaní trestnej činnosti.

Môže sa tak stať v prípade, že svoje údaje poskytnete vedome či nevedome. O vedomé poskytnutie údajov ide najmä vtedy, ak si klient založí účet v bankovej inštitúcii buď online alebo fyzicky s vedomím, že za to dostane finančnú odmenu alebo províziu. Prístupové údaje neskôr odovzdá na základe požiadavky tretej osobe, čím stráca nad účtom kontrolu. Účet môže byť následne zneužitý na páchanie trestnej činnosti, prípadne podporu zločineckej skupiny alebo financovanie terorizmu. Takéto vedomé konanie môže napĺňať niektorú zo skutkových podstát trestného činu legalizácie výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona.

Pri nevedomom poskytnutí údajov sú občania väčšinou zároveň aj obeťami trestného činu. Prístup účtu poskytujú s vidinou veľkého zisku z investovania s akciami či kryptomenami, alebo pre získanie výhodnej pôžičky mimo bankového sektora. Keďže sami nevedia alebo nechcú investovať, spoliehajú sa na „odborné rady“ od neznámych osôb, ktoré ich navádzajú k sprístupneniu ich počítača alebo mobilu tretím stranám. Väčšinou potom založia nový účet a prístup k nemu odovzdajú „poradcovi“, ktorý ho môže zneužiť na trestnú činnosť uvedenú vyššie. V mnohých prípadoch občania takéto účty zakladajú a neskôr sprístupňujú neznámym osobám opakovane. Takéto konanie je možné posudzovať ako legalizáciu výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona alebo § 233a Trestného zákona.

Všetky takéto konania sú v angličtine označované ako tzv. „money mules“. Od 1. februára 2022 je súčasťou Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru aj odbor finančného vyšetrovania. Od jeho vzniku odbor vyšetroval 41 prípadov s vyššie uvedeným modus operandi. V štyroch prípadoch doposiaľ nebolo rozhodnuté. V 37 bolo začaté trestné stíhanie a v šiestich prípadoch bolo vznesené obvinenie 10 osobám zo spáchania trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Na takto využívaných účtoch boli zaistené finančné prostriedky vo výške viac ako 245 000 eur.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...