ISSN 1338-0389

AKTUÁLNE: NAKA zadržala dve osoby podozrivé z korupcie – AKTUALIZOVANÉ

Prezídium PZ SR |MM| Národná kriminálna agentúra dnes v skorých ranných hodinách zasahovala v Nitrianskom kraji. Počas akcie s krycím názvom ,,EZECHIEL 7“ boli zadržané dve obvinené osoby R.S. a T.G., a to v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti.

Vzhľadom k prebiehajúcim zaisťovacím úkonom, a to vrátane výkonu domovej prehliadky na základe príkazu sudcu pre prípravné konania, nie je možné aktuálne poskytnúť žiadne bližšie informácie.

– – –

 AKTUALIZOVANÉ: OBVINENÉ SÚ TRI OSOBY

V predmetnej veci sú obvinené celkovo tri osoby, okrem už uvedených osôb R. S. a T. G. je obvinená aj osoba N. B.

K začatiu trestného stíhania vyšetrovateľom NAKA P PZ došlo v júni 2023 na základe relevantných podkladov a informácií zabezpečených v čase operatívneho preverovania skutkov.

V priebehu samotného trestného konania bolo zistené, že na Úrade inšpekčnej služby je vedené iné trestné konanie, kde bol zo zadokumentovaných skutočností zistený súvis oboch trestných vecí.

Z uvedeného dôvodu následne došlo v trestnom konaní k spojeniu oboch trestných vecí na spoločné konanie.

Po zabezpečení a vykonaní ďalších dôkazov v trestnom konaní bolo zo strany vyšetrovateľa NAKA P PZ vydané uznesenie o vznesení obvinenia konkrétnym osobám.

Uznesenie bolo vydané bezodkladne po tom, ako mal vyšetrovateľ na základe vykonaného dokazovania, zabezpečených dôkazov a ich vyhodnotenia bez dôvodných pochybností za to, že skutkov sa dopustili konkrétne osoby.

– – –

AKTUALIZOVANÉ 13.08.2023 –  Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR

TRESTNÁ VEC OBVINENÝCH NORBERTA B., TIBORA G. A ROMANA S.

Prokurátor ÚŠP GP SR podal návrh na vzatie do väzby obvineného R. S., a to z dôvodu kolúznej väzby. Vo svojom návrhu uviedol konkrétne konanie obvineného (zaznamenané na zvukovej nahrávke), ktoré zakladá obavu zo snahy ovplyvňovať trestné konanie a výpovede svedkov. Zároveň prokurátor ÚŠP svojim príkazom prepustil obvineného T. G. zo zadržania, keďže nevzhliadol u tohto obvineného dôvody kolúznej väzby.

Neobjektívne a manipulatívne vyjadrenia tohto obvineného k trestným stíhaniam majú čisto politický charakter a nie sú sami osebe spôsobilé založiť kolúzny dôvod väzby. Prokurátor ÚŠP zároveň konštatoval dôvodnosť vedeného trestného stíhania, ktoré nie je založené na jednej výpovedi spolupracujúcej osoby, ale aj na výpovediach ďalších svedkov, prepisoch komunikácie v aplikácii Threema, a množstve listinných dokazov. Dôvodnosť vedeného trestného stíhania vo vzťahu ku všetkým obvineným skonštatoval aj sudca pre prípravné konanie ŠTS.

Skutkovo sa daná vec týka podozrení z korupcie v kauzách Doprastav, Váhostav a Technopol, kedy mali vtedajší predstavitelia Policajného zboru manipulovať trestné stíhania v prospech podozrivých oligarchov, a to za úplatky presahujúce 90.000 EUR. V tejto súvislosti je zároveň potrebné zdorazniť, že je bežnou situáciou, ak sa prokurátor nestotožní s právnym názorom vyšetrovateľa na existenciu dôvodov väzby. Rovnako ako je bežné , ak sa s návrhom prokurátora nestotožní sudca pre prípravne konanie, alebo ak príde k rôznym názorom medzi prvostupňovým a nadriadeným (sťažnostným) súdom. Tak to funguje v právnom štáte.

Čo naopak je v právnom štáte neprípustné sú osobné agresívne útoky na vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí nerozhodujú podľa predstáv podozrivých a obvinených osob.

Zdroj: fb

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...