ISSN 1338-0389

Drevené podpery pod mostom už stoja, po ich sfunkčnení budú vykonané merania

Sereď / Tento týždeň realizačná firma pracovala na podopieraní mosta ponad železnicu, ktorý sa pravdepodobne zanedbávanou, alebo nedostatočnou údržbou dostal do havarijného stavu, až pred asi tromi mesiacmi musel byť úplne odstavený.

Firma pod most osadila 13 kusov drevených podpier, ktoré po ich sfunkčnení a nevyhnutných meraniach budú mať zabezpečiť stabilitu mosta, resp. by mali zamedziť jeho samodeštrukcii.

Ako je vidieť na fotografiách, až odstavenie premávky umožnilo zhromaždenie dostatočného množstva vody po daždi na vozovke, čo jasne dokazuje reálny stav tohto v infraštruktúre nielen pre mesto Sereď dôležitého mosta.

Treba pripomenúť, že aj po vylúčení premávky nad 3,5 tony napriek intenzívnym upozorneniam správca mosta ani príslušný úrad nevykonali žiadne efektívne opatrenia (osadenie mechanických zábran), aby reálne zabránili prejazdu niekoľko desiatok tonových kamiónových súprav cez most, ktorý už v danej dobe podľa informácií bol v havarijnom stave.

Výrazne skorším odstavením mosta a vylúčením dokonca aj cyklistov a chodcov, došlo k významnému navýšeniu nákladov na dopravu a tým poškodeniu nielen mesta Sereď, ale hlavne samotných občanov donútených používať niekoľkokilometrové obchádzkové trasy, autodopravcov, ale aj firiem podnikajúcich v mesta Sereď.

Samostatnou kapitolou sú železnice a železniční dopravcovia, ktorých škody podľa dostupných informácií už mali presiahnuť pol milióna Eur.

Na fotografiách prinášame postup práce pri podopieraní mosta, ktoré z dôvodu nutnosti odstaviť elektrinu v trolejách museli byť vykonávané v nočných hodinách.

Avizované zmeny v prechode cez most pre chodcov a cyklistov by mali nastať začiatkom septembra.

Situáciu s uzatvoreným mostom ponad železnicu v Seredi budeme sledovať po celú dobu vykonávaných prác.

Aktuálne informácie nájdete vždy TU.

 

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...