ISSN 1338-0389

Polícia obvinila 61-ročného muža, ktorý inštruoval ďalšie osoby k vypíleniu 149 stromov v obci Šurany

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Nitra odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesli obvinenie 61-ročnému I. K. z Piešťan za prečin porušovanie ochrany stromov a krov podľa § 306 Trestného zákona.

Obvinený muž v meste Šurany v novozámockom okrese počas roka 2018 dal vypíliť bez príslušného povolenia 149 stromov.

Spoločenská hodnota vypílených 108 kusov agáta bieleho (lat. Robina pseudoacacia L.), 21 kusov slivky domácej (lat. Prunus domestica L.), 17 kusov moruše bielej (lat. Morus alba L.) a 3 kusov jaseňa štíhleho (lat. Fraximus excelsior L.) bola znalcom vyčíslená na takmer 107. 000,- eur. Trhová hodnota vypílenej drevnej hmoty dosiahla viac ako 13.000,- eur.

Obvinený I.K. si zabezpečil vykonanie výrubu u iných osôb, pričom priamo inštruoval a riadil samotný výrub tak, že ukazoval, koľko a ktorý z vyššie uvedených druhov stromov sa má spíliť .

Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny v značnom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov. 

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že výruby stromov a krov sú upravené právnymi predpismi a nie je možné ich vykonávať svojvoľne. V prípade porušenia právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva alebo právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny protiprávnym výrubom stromov alebo krov alebo ich poškodením, sa osoba ktorá takto konala dopustí – v závislosti od rozsahu protiprávneho konania, priestupku, správneho deliktu alebo aj trestného činu.

                                                                                                   

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...