ISSN 1338-0389

Začalo podopieranie uzatvoreného mosta ponad železnicu v Seredi

Sereď / Už niekoľko mesiacov je z dôvodu havarijného stavu pre  dopravu,ale aj cyklistov a peších úplne uzatvorený most ponad železnicu v Seredi. Ide o dôležitú a jedinú spojnicu medzi dvomi časťami mesta a tak uzatvorením mosta vážne trpia tisíce obyvateľov mesta a ľudí zamestnaných v IDC, logistických centrách a  ďalších firmách.

Dnes realizačná firma SKANSKA začala s prácami na podopretí mosta, aby nedošlo k jeho zrúteniu.

Predpoklady sú, že po podopretí mosta bude možný nielen prechod cyklistov a chodcov, ale príde aj k obnoveniu vlakovej dopravy pod mostom na trase Galanta – Trnava / Leopoldov a opačne.

Predpokladané ukončenie prác je síce o niekoľko dní, no obnovenie časti funkčnosti mosta bude možné až po vykonaní nevyhnutných meraní a vydaného povolenia kompetentnou autoritou.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...