ISSN 1338-0389

Trnavský vyšetrovateľ preveruje praktiky v Centre pre deti a rodinu v Trnave

KR PZ Trnava |MM|  Trnavská polícia od minulého týždňa preveruje trestné oznámenie, ktoré bolo podané na prokuratúre s podozrením na trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby.

Prípad si prezval trnavský vyšetrovateľ, ktorý vykonáva potrebné procesné úkony na preverenie celej udalosti, ustálenie právnej kvalifikácie a vyvodenie aj príp. trestno-právnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám.

Podľa stanoviska Generálneho prokurátora SR:
PROKURATÚRA ZASIAHLA PROTI NEPRÍPUSTNÉMU VYNUCOVANIU NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A VIERY U DETÍ

  • „Duchovný program“ uplatňovaný v Centre pre deti a rodiny Trnava
     NEMÁ oporu v zákone a
  • NEPRÍPUSTNÝM spôsobom ZASAHUJE DO SLOBODY NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A VIERY.

Z týchto dôvodov prokurátorka generálnej prokuratúry VYDALA dňa 1. augusta 2023 v zmysle zákona o prokuratúre PRÍKAZ PROKURÁTORA, ktorým s okamžitou účinnosťou „Duchovný program“ ZRUŠILA.

Príkaz prokurátora bol doručený zariadeniu a zriaďovateľovi zariadenia – Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zariadenie má zákonnú POVINNOSŤ príkaz prokurátora VYKONAŤ.

Celý status: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UGEP8UmzaVD2qo1akzE5FHQTwpzwyH12byfti2MKUFXbpou1gDuQgorCBesC1aoBl&id=100064021966129

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...