ISSN 1338-0389

Návšteva predsedu vlády SR na OR HaZZ v Trenčíne

KR HaZZ Trenčín |MM| Predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva vnútra SR Ľudovít Ódor v utorok 1. augusta 2023 v rámci pracovnej cesty v Trenčianskom kraji navštívil Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, vrátane hasičskej stanice, ktorá je jedinečná činnosťou potápačskej  skupiny a ambulancie HaZZ v špecializovanom odbore urgentná medicína.

Predseda vlády spolu so štátnym tajomníkom MV SR Ľubomírom Šablicom si za prítomnosti prezidenta HaZZ Pavla Mikuláška prezreli areál hasičskej stanice, výjazdovú techniku a vybavenie, ktoré je súčasťou hasičskej stanice tohto typu.

Počas prehliadky im bola odprezentovaná činnosť špecializovanej ambulancie HaZZ dislokovanej na Hasičskej stanici v Trenčíne, ktorú personálne zabezpečuje 11 príslušníkov HaZZ – zdravotníckych záchranárov. Nasadenie a výjazd špecializovanej ambulancie sa využíva ako podpora pre hasičov a zdravotníkov zasahujúcich pri závažných udalostiach, priemyselných haváriách, živelných pohromách, pri dopravných nehodách, resp. pri vyslobodzovaní osôb z voľných hĺbok alebo výšok.

Následne bola vedúcim potápačskej skupiny predstavená činnosť trenčianskej potápačskej skupiny, v ktorej je aktuálne zaradených 18 príslušníkov HaZZ. Ich činnosť je zameraná  predovšetkým na záchranné práce spojené so zásahmi vo vodnom prostredí s následným poskytnutím primárnej zdravotnej starostlivosti. Trenčianska potápačská skupina zabezpečuje výkon činností na území zásahových obvodov okresov Piešťany, Hlohovec (Trnavský kraj), Topoľčany (Nitriansky kraj) a Trenčín, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske (Trenčiansky kraj).

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...