ISSN 1338-0389

Viete ako rozoznať kvalitnú nebalenú zmrzlinu?

ÚVZ SR |MM| Kvalitná zmrzlina by mala zodpovedať nasledovným zmyslovým požiadavkám:

✅ vôňa a chuť musí byť príjemná, charakteristická po použitých surovinách,
✅ farba musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám,
✅ konzistencia má byť hladká, bez kryštálikov ľadu a hrudiek spracovaných surovín a prísad, okrem surovín a prísad použitých na ochutenie (napr. ovocie, orechy).

Určiť, či je zmrzlina zdravotne bezpečná, však na základe senzorických vlastností nie je často možné. Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR v tomto kontexte upozorňuje, že bezpečnosť sa nemusí prejaviť zmenenými zmyslovými vlastnosťami.

Bezpečnosť zmrzliny môže byť z pohľadu chemického zloženia (prítomnosť nepovolených farbív, prekročenie najvyššie prípustného množstva farbiva), prítomnosti alergénov (neuvedenie správnych pri predaji) alebo z pohľadu mikrobiálnej kontaminácie potvrdená iba na základe laboratórnych analýz.

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI KÚPE NEBALENEJ ZMRZLINY?

  • Či sú uvedené informácie o prítomnosti alergénov,
    v prípade použitia farbív E 122, E 129 a E 102 musí byť uvedená informácia „môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí“ v prípade ak ich zmrzlina obsahuje,
  • Ak je zmrzlina opakovane zmrazovaná, môžu sa v nej vytvoriť kúsky ľadu, ktoré nielen zmyslovo znehodnotia zmrzlinu, ale môže byť dokonca zdrojom mikrobiologickej kontaminácie. ⚠ Po konzumácii takejto zmrzliny sa môžu objaviť aj tráviace ťažkosti ako napríklad nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Citlivejšie na ochorenie sú deti a starší ľudia.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...