ISSN 1338-0389

Nepodmienečný trest odňatia slobody za predražené ultrazvuky

Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR |MM|  Odvolací senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dnešnom verejnom zasadnutí právoplatne odsúdil Ing. B. P. pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verenej dražbe, pričom mu uložil nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 5 rokov.

Skutok spočíval v tom, že odsúdený ako vtedajší vedúci oddelenia verejného obstarávania Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach vo verejnej súťaži na digitálne ultrazvuky vyhlásenej v júli 2013, v súťažných podkladoch opísal predmet zákazky a stanovil technické špecifikácie na prístroje – digitálne ultrazvuky tak, aby podmienky splnili len prístroje dodávané a servisované jedinou spoločnosťou na trhu.

Štyri kusy dodaných ultrazvukov boli podľa vykonaného dokazovania (znaleckého posudku) predražené o ​​viac ako 162.000 eur.

Rozhodnutie je právoplatné.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...