ISSN 1338-0389

Prievidzskí si precvičili postupy pri likvidácii požiaru v Bojnickej nemocnici

KR HaZZ Trenčín |MM| Dňa 27. júla vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Prievidze taktické cvičenie, ktoré bola zamerané na likvidáciu požiaru v areáli NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Po príchode  hasičov na miesto simulovanej udalosti bolo prieskumom zistené, že požiarom je zasiahnutý priestor na treťom nadzemnom podlaží monobloku nemocnice.

Cieľom cvičenia bolo preverenie činnosti príslušníkov HaZZ pri:

  • spôsobe nasadenia síl a prostriedkov pri likvidácii požiaru v zdravotníckom zariadení,
  • zriadenie a preverenie činnosti riadiaceho štábu;
  • vyhľadávanie a následný transport zranených osôb zo zadymených priestorov,
  • evakuácia zranených osôb z postihnutej budovy vyvedením resp. vynesením, ako aj pomocou výškovej a lezeckej techniky,
  • poskytnutie predlekárskej prvej pomoci zraneným osobám;

 

Taktického cvičenia sa zúčastnili aj členovia DHZO z obce Nedožery-Brezany.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...