ISSN 1338-0389

Ulomený masívny konár zo stromu našťastie nikoho nezranil

Sereď / Pravdepodobne len pred niekoľkými hodinami došlo k ulomeniu jedného masívneho konára stromu na Larzenkách. Konár padol na poľnú cestu cez Larzenky a priľahlú trávnatú plochu.

Treba považovať za šťastie,  že v momente pádu konára sa ani na ceste, ani v blízkosti nenachádzali žiadne osoby idúce pešo alebo na bicykloch.

Na ulomený konár a riziko jeho ďalšieho zosunutia sa na cestu a možného úrazu sme boli upozornení občanmi my aj Mestská polícia. V čase našej prítomnosti na mieste prišla hliadka Mestskej polície a do rizikového priestoru zamedzila vstup natiahnutím pásky VSTUP ZAKÁZANÝ.

Na riziko ulomenia konára už pred niekoľkými mesiacmi na svojom FB profile upozornilo OZ Seredské nábrežie.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...