ISSN 1338-0389

Štát vyplatí finančnú pomoc za škody na majetku po silnej búrke v Banskej Bystrici v lete 2021

MV SR |MM| Obyvatelia Banskej Bystrice, ktorých majetok poškodila v polovici augusta 2021 silná búrka, dostanú od štátu jednorazovú finančnú výpomoc vo výške  58 300 eur. Poskytnutie finančnej výpomoci po mimoriadnej udalosti schválila v stredu 26. júla 2023 vláda na návrh jej predsedu Ľudovíta Ódora povereného riadením ministerstva vnútra.

Opodstatnenosť žiadostí obyvateľov, ktorí spĺňali sociálne kritériá, posúdila verifikačná komisia Okresného úradu v Banskej Bystrici.
V noci zo 16. na 17. augusta 2021 došlo na území mesta Banská Bystrica k rozsiahlym materiálnym škodám. Búrka sprevádzaná silným nárazovým vetrom spôsobila na viacerých miestach poškodenie obydlí, vyvrátenie, respektíve polámanie stromov a ich popadanie na budovy, motorové vozidlá, takisto došlo k poškodeniu dopravnej infraštruktúry.
Silný vietor odtrhol strechy z vyše desiatky rodinných domov, došlo k prerušeniu dodávok elektriny do mestských častí Fončorda a Radvaň.
Krízový štáb mesta Banská Bystrica a primátor mesta v tejto súvislosti vyhlásili 17. 8. 2021 mimoriadnu situáciu.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...