ISSN 1338-0389

Nehodové úseky v Trnavskom kraji: Na diaľnici D1 a dva úseky v meste Senica

KR PZ Trnava |MM| Dopravní inžinieri vyhodnotili za 1. polrok 2023 dopravnú nehodovosť a označili 3 úseky ciest ako nehodové úseky.

Za nehodový úsek je možné stanoviť časť cesty, kde sa v danom kilometri stane minimálne 5 a viac nehôd.

⚠️Okres TRNAVA – DIAĽNICA D1–km 49,440-50,000 – 5 nehôd, 2 ľahké zranenia

➡️križovanie D1 a R1, nehody zavinili vodiči na rovnom úseku cesty z dôvodu nepozornosti a neprimeranej rýchlosti.

⚠️MESTO SENICA – cesta I/51 – km 86,620 – 87,440 – 5 nehôd, 4 ľahké zranenia

➡️ Ulica Hurbanova, prieťah mestom Senica, najčastejšie išlo o porušenie povinností vodiča, 3 nehody boli za dažďa, najviac v čase od 14.00 do 16.00 h

⚠️MESTO SENICA – cesta II/500 – km 28,000 až 28,800 – 5 nehôd, 2 ľahké zranenia

➡️Ulica Hviezdoslavova, hlavný ťah mestom Senica na Kúty, priamy úsek cesty, 4 zavinené nehody vodičom a 1 krát chodcom.
Všeobecne možno povedať, že najčastejšou príčinou nehôd je stále nepozornosť na strane vodiča, neprimeraná rýchlosť, nesprávny spôsob jazdy a dodržiavanie dostatočného odstupu medzi vozidlami.

DOPRAVNÉ NEHODY PODĽA TYPU CIEST:

Za prvý polrok evidujeme na cestách 624 dopravných nehôd. Z toho až 436 nehôd sa stalo v obci a až 60 % nehôd evidovali policajti na miestnych a účelových komunikáciách.

1️⃣Diaľnice D1,D2, R1– 31 nehôd
2️⃣Cesta III. Triedy – 54 nehôd
3️⃣Cesta I. triedy – 67 nehôd
4️⃣Cesta II. Triedy- 107 nehôd
5️⃣Ostatné cesty – 365 nehôd

Nielen v týchto úsekoch jazdite opatrne!

Na záver:
Štatistika nepustí – viac ako 90 % NEHÔD ZAVINILI VODIČI vozidiel. Cyklisti a chodci zavinili spolu necelých 5%.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...