ISSN 1338-0389

Sereď – AKTUÁLNE: Práce na Čepeňskej ulici

Sereď/ Aktuálne na Čepeňskej ulici v Seredi realizačná firma vykonáva úpravy,  ktoré si vyžiadali rozmiestnenie výstražných kužeľov v úseku cesty od križovatky s Pekárskou ulicou v  smere na Čepeň.

Zvýšte opatrnosť pri prejazde tohto frekventovaného úseku Čepeňskej ulice, počítajte s menším zdržaním.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...