ISSN 1338-0389

XXIV. ročník memoriálu SCHODY 2023

Občianske združenie Športový klub Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spolupráci s Hasičským a záchranným útvarom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy organizuje súťaž Memoriál – SCHODY 2023 aj v tomto roku.

Podujatie venované pamiatke na svojich kolegov, ktorí nás nečakane navždy opustili, sa bude konať v piatok 18. augusta 2023 v priestoroch budovy myhive Tower 1 na Vajnorskej ulici 100/A v Bratislave.

Súťažné dvojice sa môžu prihlasovať na linku: https://forms.gle/3DiCYo8EtwRgeJS36

Propozície k súťaži a výsledky minulých ročníkov sú uverejnené na webe https://www.minv.sk/?schody.

 

zdroj: Hasičský a záchranný zbor Bratislavský kraj Fb

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...