ISSN 1338-0389

Posilnenie východnej hranice

Finančná správa SR |MM|  Posilnenie výkonu činností na východnej hranici, koncentrácia na nové úlohy, zlepšenie služieb pre verejnosť, či pretrhnutie klientelistických väzieb. Takého zmeny prinesie spojenie Colného úradu Košice s Colným úradom Michalovce.

Východnú hranicu čakajú organizačné zmeny. Po novom má dôjsť k zlúčeniu Colného úradu Košice a Colného úradu Michalovce a bude vytvorený jeden silný colný úrad,  Dôvodom sú zvýšené nároky, ktoré sú v súčasnosti kladené na činnosť slovenských colných orgánov na hraniciach s Ukrajinou, ale aj potreba zlepšovať služby pre verejnosť a znížiť riziko korupcie a klientelizmu do budúcnosti v tomto regióne.

Finančná správa (FS) po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine zaznamenala dramatický nárast prestupov cez hraničné priechody nielen v oblasti osobnej, ale aj kamiónovej a železničnej dopravy. S tým súvisí aj zvýšený počet kontrol prevozu hotovosti, tovaru s dvojakým použitím a do budúcnosti vzniká aj riziko pokusov o pašovanie zbraní z Ukrajiny na nelegálny trh do Európskej únie. Cieľom organizačnej zmeny je tieto riziká do budúcnosti znižovať.

Spojením dvoch colných úradov do jedného vznikne jeden nový úrad s dostatočným personálnym zázemím, z čoho bude profitovať nielen verejnosť, ale aj štát. FS bude môcť nasadiť svojich príslušníkov podľa operatívnych potrieb a reagovať tak pružnejšie na nové situácie. Zlepší sa aj profesionalizácia a špecializácia príslušníkov, čím sa posilní aj samotný výkon služby na hraničných pobočkách a v pohraničných regiónoch a tým aj kontrolná činnosť. Tá bude môcť byť dvojlíniová, to znamená, že príslušníci FS budú môcť lepšie vykonávať colno-pátraciu činnosť po tovare, ktorý prešiel cez hraničné priechody.  Efektívnym využitím personálnych kapacít sa tiež zníži riziko korupcie a klientelizmu na východnej hranici.

Pripravovaná organizačná zmena navyše nebude mať žiadny negatívny vplyv na služby, ktoré FS v danom regióne poskytuje podnikateľom. Práve naopak, vďaka dodatočným personálnym kapacitám budú niektoré pracoviská fungovať v nepretržitom režime, čím sa zvýši dostupnosť služieb colných orgánov.

Organizačná zmena prinesie v strednodobom horizonte aj úspory pre štátny rozpočet, nakoľko dôjde k zníženiu nákladov na prenájom priestorov, ktoré doteraz využíval Colný úrad Michalovce.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...