ISSN 1338-0389

Prehľad zásahovej činnosti jednotiek HaZZ v Trenčianskom kraji za I. polrok 2023

KR HaZZ Trenčín |MM| V priebehu I. polroka 2023 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 1409 výjazdov.

Z tohto počtu bolo najviac t.j.: 497 technických zásahov. Nasledovalo 407 výjazdov k dopravným nehodám, 352 zásahov pri požiaroch a 71 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu prvého polroka roku 2023 vykonali 72 požiarno-previerkových cvičení a 10 výjazdov k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za I. polrok 2023 vyčíslené na 1.280.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 13.118.000 EUR.

 

 

 

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...