ISSN 1338-0389

Enviropolícia vyšetruje vážne zranenie sučky kríženca nemeckého ovčiaka, ku ktorému došlo v lučeneckom okrese

Prezídium PZ SR |MM|  Vyšetrovateľ oddelenia Banská Bystrica odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu týranie zvierat podľa § 305a Trestného zákona. Zatiaľ neznámy páchateľ tento týždeň  na dvore rodinného domu v obci Mašková v lučenskom okrese, doposiaľ bližšie neidentifikovaným predmetom udieral do oblasti hlavy ročnú sučku kríženca nemeckého ovčiaka.

Svojím konaním zvieraťu spôsobil vážne zranenia, čím konal v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti. Enviropolícia začala 11. 07. 2023 v tejto veci trestné stíhanie  vykonaním obhliadky miesta činu, pri ktorej boli zaistené viaceré stopy. Tie sú predmetom znaleckého skúmania. Napadnutý pes bol veterinárne ošetrený. Polícia intenzívne na prípade pracuje a zabezpečuje dôkazy na zistenie páchateľa.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti. V prípade, že osoba týra zviera, hoci bola za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutá alebo za taký čin bola v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdená alebo týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo utýra zviera, je takéto konanie považované za trestný čin a môže byť potrestaná odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin na viacerých zvieratách, alebo verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti alebo na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo závažnejším spôsobom konania.

Upozornenie! Príloha nie je vhodná pre citlivé povahy!

foto pes(1)

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...