ISSN 1338-0389

Alkohol u vodičov a cyklistov na cestách v Žilinskom kraji

KR PZ Žilina |MM| Policajti v Žilinskom kraji s cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vykonávajú na cestách zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

V 28. týždni počas služby zistili vykonanými dychovými skúškami 36 požití alkoholických nápojov vodičmi motorových vozidiel. 24 prípadov bolo s výsledkom do jedného promile a v 12 prípadoch bolo zistené požitie alkoholických nápojov nad 1 promile. Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu spôsobili 4 vodiči.  Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 28 vodičov nemotorových vozidiel.

ALKOHOL ZA VOLANT NEPATRÍ!

Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Kombinácia alkohol a šoférovanie nikdy nie je správne riešenie. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...