ISSN 1338-0389

Čakajú kompetentní na úraz elektrickým prúdom?

Sereď /  Sú tomu asi tri týždne, čo našu redakciu kontaktoval nespokojný občan poukazujúci na odkrytú časť stĺpa elektrického osvetlenia na Jesenského ulici, čo už na prvý pohľad aj nie odborníka vyzerá nebezpečne.

Tento stĺp sme postupne monitorovali a čakali sme či kompetentní ľudia zodpovední za elektrické osvetlenie zjavné nebezpečenstvo pre verejnosť odstránia.

Medzičasom sme v diskusii zaregistrovali upozornenie od tohto občana, ale k náprave nedošlo. Stĺp v nočných hodinách svieti a kompetentné osoby sa zbadajú pravdepodobne až v momente, kedy príde k úrazu elektrickým prúdom.

Niekoľko rokov dozadu sme za výmenu verejného osvetlenia za LEDdiodové zaplatili finančnú čiastku s tým, že nebola kritizovaná len výška peňazí, ale aj kvalita a intenzita svietenia nainštalovaných lámp. Upozorňovali sme na nevyhnutnosť komplexného riešenia verejného osvetlenia,  čo bolo v danej dobe zbytočné.

V súčasnosti to vyzerá tak, že aj verejné osvetlenie nevyhovuje súčasným normám. Minimálne to, ktoré je vyfotené a v tomto článku uverejnené.

foto: čitateľ „TRI TYZDNE JE TO TU TAKTO JESENSKÉHO ulica presne oproti Cukrárne“

 

Ďalšie foto: redakcia

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...