ISSN 1338-0389

Štát zrušil spoplatnenie obchádzkového úseku NESKORO. A aj to nie po celej obchádzke !

O havarijnom stave mosta ponad železnicu nielen obyvatelia mesta a kompetentné orgány, ale hlavne jeho správca vedeli niekoľko rokov.

Rok a pol sme správcu mosta a Okresný úrad v Trnave upozorňovali na nadmerné ničenie mosta síce protiprávnym, no minimálne v desiatke tisíc prípadov reálnym prejazdom naložených kamiónov s návesom a žiadali sme osadenie mechanických zábran pred most.

Nepomohlo, kompetentní nekonali!!

Následne tí istí kompetentní na základe rizika zrútenia mosta, tento požadovali odstaviť prakticky okamžite.  Nehľadiac na potreby občanov a náklady, ktoré im takýmto opatrením (bolo možné predísť mu) denne a dlhodobo vzniknú.

Najkratšia obchádzka bola stanovená po spoplatnenej trase rýchlostnej komunikácie  R1 a kompetentné orgány úsek R1 okamžite nevyňali zo spoplatnenia,ale v podstate donútili obyvateľov (tých,ktorí ich nevlastnili) zakúpiť si diaľničné známky.

Kde to žijeme, keď štát z hodiny na hodinu spôsobí občanom zvýšenie nákladov na dochádzku za základnou infraštruktúrou a prácou aj o stovky Eur mesačne, no jednoduché de facto administratívne opatrenie vykoná za dva mesiace?

Kde to žijeme, keď na takto základné veci musia kompetentných verejne upozorňovať noviny, rokovať musí primátor a nakoniec vyňatie zo spoplatnenia aj tak nie je po celej trase vytýčenej obchádzky?

Áno, aj keď to je ťažko uveriteľné, rýchlostná komunikácia R1 je nespoplatnená len na časti značenej obchádzky. Otázka – to je úmysel, nekompetentnosť, úplná arogancia voči občanom, alebo úmyselný chyták pre vodičov rešpektujúcich dopravným značením smerovanú obchádzku? 

Je to nekompetentnosť  zodpovedných ľudí na funkciách, alebo ich úplný nezáujem a ignorovanie poškodených tisícov občanov?

Treba povedať, že výsledok je žiaľ rovnaký…

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...