ISSN 1338-0389

Enviropolícia obvinila muža, ktorý vytvoril čiernu skládku odpadu v okrese Kežmarok  

Prezídium PZ SR |MM|   Vyšetrovateľ oddelenia Prešov odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesol obvinenie 63-ročnému mužovi J. B. z obce Ľubica v okrese Kežmarok za prečin neoprávnené nakladanie s odpadmi (podľa § 302 Trestného zákona).

Podľa zistení enviropolicajtov mal do konca júla 2022 v obci Ľubica uložiť a ponechať, na inom mieste ako na mieste na to určenom v rozpore s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, viac ako 900 ton odpadu.

Náklady na odstránenie kameniva a zmesi betónu, tehál, škridiel, keramiky a zeminy z miesta protiprávneho uloženia a zneškodnenie nepovolene uložených odpadov boli vyčíslené na sumu viac ako 25-tisíc eur.

Kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Polícia upozorňuje občanov, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, nakoľko takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti a aj osobných záujmov osôb, ktorým sa takýto odpad ocitne na pozemku.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...