ISSN 1338-0389

Poznáte mladíka na obrázku? Oznámte to polícii

KR PZ B. Bystrica |MM|  Banskobystrickí policajti riešia prípad neoprávneného použitia platobného prostriedku. Podľa ich doterajších zistení by práve mladý muž na fotografii mohol výrazne pomôcť k objasneniu tohto prípadu.

Ak poznáte jeho totožnosť, oznámte to , prosím, na známom telefónnom čísle 📞158 prípadne na ktoromkoľvek útvare PZ.

Polícia vám ďakuje za doterajšiu aktívnu spoluprácu.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...