ISSN 1338-0389

Klientske centrum OÚ Galanta a OR PZ Galanta v pondelok nebudú poskytovať služby

V pondelok 10. júla 2023 klientske centrum OÚ Galanta ani Okresné riaditeľstvo PZ Galanta z technických príčin nebudú poskytovať služby verejnosti.

Dôvodom je celodenná odstávka vody na území mesta Galanta.  Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné spôsobené nepríjemnosti.

zdroj: minv.sk

– – –

Doplnenie KR PZ Trnava:

Iné dni zostávajú stránkové hodiny nezmenené.

Polícia upozorňuje, že občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy si občania môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov, teda aj v inom okrese, ako v tom, v ktorom majú trvalé bydlisko. Výnimkou je výmena zahraničného vodičského preukazu za slovenský. V tomto prípade sa žiadatelia musia obrátiť na Okresné riaditeľstvo PZ v okrese, v ktorom majú trvalý pobyt. Rovnako prvé prihlásenie nového, alebo dovezeného vozidla musí občan vykonať v mieste trvalého bydliska, resp. sídla spoločnosti.

Za pochopenie ďakujeme.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...