ISSN 1338-0389

VYSVEDČENIE NIE JE ROZSUDOK – neprimeraná reakcia zákonného zástupcu na hodnotenie školáka môže spôsobiť traumu, alebo aj útek z domova

Prezídium PZ SR |MM|  Dnes si deti prevezmú vysvedčenia, ktoré odzrkadľujú ich celoročné výsledky v škole.

Z dlhodobej praxe môžeme povedať a zároveň upozorňujeme, že rodičia by v prípade ohodnotenia, ktoré nie je podľa ich predstáv dieťa nemali trestať. Môže tým dôjsť nielen k traume, ale aj k prípadným útekom z domu.

S deťmi by sa mala dospelá osoba rozprávať a uistiť ich, že útek z domova nič nevyrieši. Naopak, vystavujú sa riziku úrazu, respektíve situáciám, pri ktorých sa môžu stať obeťou trestného činu.

Každému prípadu nezvestného dieťaťa polícia venuje mimoriadnu pozornosť. V takejto situácii spolupracujú všetky policajné zložky. Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že sa maloletá osoba zákonnému zástupcovi neozýva a zákonný zástupca má podozrenie, že maloletej osobe hrozí nebezpečenstvo, ihneď treba kontaktovať políciu.

V rámci pátrania po nezvestnej osobe je často aj prostredníctvom sociálnej siete Policajného zboru a médií vyzvaná o pomoc aj široká verejnosť, ktorá už v minulosti niekoľkokrát prispela k pozitívnemu výsledku – nájdeniu nezvestných aj neplnoletých osôb.

Informácia, že polícia vyhlasuje pátranie až po uplynutí 24 hodín od nezvestnosti osoby je mýtus.

Školské zariadenia počas celého roka navštevovali aj policajní preventisti. Ich zámerom bolo, aby deťom a mládeži pomohli, poradili a poučili ich ako sa bezpečne správať nielen počas školského roka, ale aj v čase letných prázdnin. Najmä počas mesiaca máj a jún apelovali na školopovinné deti a mládež, aby sa ani v prípade zlých známok neobávali reakcie rodičov ako aj o možnostiach riešenia kritických situácií.

Zároveň apelujeme na rodičov, aby svoje deti miesto trestu povzbudili.

Polícia želá deťom a mládeži príjemné a bezpečné prázdniny a nezabúdajte: Každá situácia má riešenie a každý z nás má pri sebe osobu, ktorej sa v prípade núdze môže zdôveriť. K dispozícii je taktiež linka detskej istoty a samozrejme, v prípade potreby je pripravená pomôcť aj polícia.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...