ISSN 1338-0389

Záchrana ľudského života priamo na železničnej trati: Zakročil policajt v čase voľna

Policajt oddelenia sprevádzania vlakov Košice po skončení služby čakal v železničnej stanici Košice na svoj vlak domov. Počas čakania zrazu začul krik ľudí na prvom nástupišti, že sa nejaká osoba pohybuje po koľaji, presne po tej, po ktorej prichádzal vlak.

Náš kolega neváhal a okamžite skočil do koľajiska pred prichádzajúci vlak a zabránil tak zrážke osoby s vlakom, keďže osobu stiahol do koľajiska mimo traťovú koľaj.

SUPER PRÁCA!

 

zdroj: Polícia SR

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...